Turniej "Kill Team" na zasadach "Heralds of ruin" /Warszawa, 2-10-2016/ podsumowanie

W dniu 2 pa?dziernika 2016 w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie odby? si? turniej "Kill Team" na zasadach "heralds of ruin". Organizatorem wydarzenia by? Klub Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza", dzia?aj?cy w ramach klubu gier przygodowych Twierdza w SDK.

Wydarzenie trwa?o od 9:30 do 17:00. W jego trakcie uczestnicy rozegrali cztery rundy na jednym z sze?ciu sto?w przygotowanych przez organizatora.

Dobra frekwencja pozwoli?a na rozegranie interesuj?cych bitew. Prcz graczy pojawi?y si? liczne osoby postronne, ktre z du?ym zainteresowaniem uczestniczy?y w prowadzonych zmaganiach, kibicuj?c swoim ulubionym armiom oraz bior?c czynny udzia? w konkursie na najlepiej pomalowan? armi?.

Wyniki turnieju (wraz z punktacj? ko?cow?):

1. Bartek A. - Space Marines - 22 pkt.

2. Maciej Z. - Tyranids - 21 pkt.
3. Wac?aw O. - Tau Empire - 16 pkt.
4. Adam Ch. - Dark Eldar - 15 pkt.
5. ?ukasz G. - Chaos Space Marines - 15 pkt.
6. Piotrek Z. - Orks - 13 pkt.
7. Bart?omiej B. - Eldar Corsairs - 13 pkt.
8. Bartosz A. - Vostroyan Firstborn -12 pkt.

Nagroda Fair Play zosta?a przyznana dla Piotrka Z.

Nagroda za najlepiej pomalowan? armie przypad?a: Vostroyan Firstborn

Wszystkim graczom serdecznie dzi?kujemy za udzia?.

Niebawem na stronie D?bowej Tarczy pojawi si? pe?na galeria zdj?? z turnieju. Pki co zapraszamy do mini galerii na FB DT.

Dzi?kujemy Staromiejskiemu Domu Kultury za mo?liwo?? zorganizowania turnieju, oraz udzielon? pomoc i wsparcie w trakcie organizacji wydarzenia.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania dla wszystkich wsp?organizatorw oraz osb zaanga?owanym w przygotowania i obs?ug?. Szczeglne podzi?kowania dla: Mateusza K., Piotra Z. Bartka A., ?ukasza G., Bartosz A., Wac?awa O., Stanis?awa K., Tomka W., oraz Joanny O.

Na koniec dzi?kujemy sponsorom turnieju, tj. Battle Models, Biohazard,Bitspud?o, Black Grom Studio, CP Models Miniatures, Deep-Cut Studio, Good Loot, Kromlech, Mini Monsters, Ristuls Extraordinary Market, Spellcrow oraz Figurkowe Gry Bitewne i Danielowi P., ktrzy hojnie nas wsparli i dzi?ki ktrym ?aden z graczy nie wyszed? z turnieju z pustymi r?kami!

Dzi?kujemy i do zobaczenia!

Turniej Kill Team - logo

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

Logowanie