"Mitterherbst" - turniej Warheim FS, 30 wrze?nia 2017 r., Katowice

Zapraszamy do zapoznania si? z zapowiedzi? turnieju Warheim Fantasy Skirmish - w rozwini?ciu artyku?u!
Witam szanowne pa?stwo-dra?stwo!
alt
30wrze?nia2017roku w godzinach od09.0020.00, w imieniu klubuSzybki Szpilzapraszam was doKatowicna ulic?D?bowa49gdziewInnym Wymiarzeodb?dzie si? czwarty turniej skirmiszowej gry bitewnejWarheim Fantasy Skirmish, pod nazw?Mitterherbst.

TUTAJdost?pny jest PDFz regulaminem i scenariuszami.

Je?li jeste?cie ciekawi jak przebieg?y trzy poprzednie wydarzenia to zapraszam was do lektury relacji z turniejuPiek?o pocztowe...oraz?miech Mrocznych Bogwi Ucieczka z Gr ?rodkowychz ktrymimo?ecie zapozna? si? na ?amach blogaDansE MacabrE.
TurniejeWarheim FSgromadz? graczy nie tylko ze ?l?ska, ale i z ca?ej Polski - ktrzy w ci?gu ca?odniowej rozgrywki na bitewnych sto?ach zmierz? si? w walce o zwyci?stwo, nagrody i przede wszystkim dobr? zabaw?.

Na co dzie? graczeWarheim FSspotykaj? si? na grze wInnym Wymiarzew ka?d? ?rod? lub czwartek odgodziny16.00.

alt
Piek?o pocztowe... Katowice 30.01.2016.
Warheim FSto figurkowa gra bitewna osadzona w uniwersumWarhammer Fantasystworzonym przez brytyjsk? firm? Games Workshop.Warheim FSnie jest jednak oficjalnym produktembrytyjskiej firmy, a niekomercyjnym fanowskim projektem.

W du?ym skrcie i du?ym uproszczeniu mechanika skirmiszowej gry bitewnejWarheim FSto przede wszystkim od?wie?enie zasad znanej i popularnej gryMordheimo wybrane regu?y sidmej i smej edycji gry bitewnejWarhammer Fantasy Battleoraz najpopularniejszych zasad domowych (home rules), ale nie tylko...
alt
?miech Mrocznych Bogw! Katowice 11.06.2016.

Wplot?em w gr? tak?e kilka pomys?w i patentw zapo?yczonych z innych systemw oraz w?asnych pomys?w ktre wyst?puj? w grze jako opcjonalne zasady zaawansowane i dobrze spe?niaj? swoje zadanie, jakim jest urozmaicenie rozgrywki.

Akcja gry zosta?a przeniesiona zMordheimo nieco ponad500lat do przodu i osadzona na p?nocnych rubie?ach Imperium, bezdro?ach i osadach ska?onych w czasieBurzy Chaosuplugawym dotykiem Mrocznych Pot?g.

alt
Ucieczka z Gr ?rodkowych, Katowice 21.01.2017.
Gra przeznaczona jest dla dwch lub wi?cej graczy, a do rozgrywki potrzebne s? figurki i makiety najlepiej w skali 28 mm oraz znane z rozgrywekWFBkostki i miarka z podzia?k? w calach Wi?cej informacji oWarheim FSznajdziecieTUTAJ.
W trakcie turniejuMitterherbst gracze rozegraj?4scenariusze, z ktrych ka?dy b?dzie zwi?zany zChor??ym, a w ka?dym przyjdzie im zmierzy? si? niebezpiecze?stwami czyhaj?cymi na rubie?achImperium.

alt
Zasady uczestnictwa i plan wydarze? dost?pny jest na forumAzylium.
Pozdrawiam,
quidamcorvus
Zach?cam tak?e doPOLUBIENIAgryWarheim FSna FB,
do??czenia doBLOGOSFERYoraz komentowania wpisw!
Zapraszam tak?e na forumAZYLIUM, ktre skupia graczy
Mordheim iWarheim FS.

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

Logowanie