Magiczny Sztorm - relacja na ?ywo (31.03.2012)

Mam przyjemno??, chyba po raz pierwszy w historii turniejw Mordheim ;), poprowadzi? relacj? na ?ywo z imprezy na ?amach naszej klubowej strony internetowej.
Zapraszam do lektury i ?ledzenia przebiegu imprezy!
W Staromiejskim Domu Kultury zebrali?my si? ju? chwil? po 9:00, by na spokojnie rozstawi? blaty, makiety i przygotowa? si? do turnieju. Do 10:00 zebrali?my si? ju? w komplecie, by oficjalnie rozpocz?? gr?. W mi?dzyczasie okaza?o si? niestety, i? z grona osb zapisanych odpad?a kolejna osoba, tym samym obni?aj?c liczebno?? turnieju do 10 osb. Szkoda, ale ?a?owa? powinni przede wszystkim nieobecni, tym bardziej, i? nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny turniej, zw?aszcza z takim wsparciem sponsorskim ;).
Rozpocz?li?my rozgrywk? chwil? po 10:00, w dobrych i bojowych nastrojach wkraczaj?c do ogarni?tego "Magicznym Sztormem" Mordheim.
Lista obecno?ci, band i ratingw prezentuje si? nast?puj?co:
 1. Dwalthrim - Middenheim Mercenaries - RT 116
 2. Nahar - Marienburg Mercenaries - RT 123
 3. Telchar - Skaven - RT 109
 4. Panda - Averlanders - RT 103
 5. Leszczu - Carnival Of Chaos - RT 81
 6. Zasadzka - Skaven - RT 104
 7. Karl Franz - Witch Hunters - RT 106
 8. M.T. - Cult of the Possessed - RT 93
 9. Pizystrat - Pirates - RT 92
 10. Ulryk - Orcs & Goblins - RT 115
Harmonogram turnieju:
 • 9:30 - zbirka i rozpocz?cie turnieju (rozstawianie blatw, makiet, figurek, dobr par itp.)
 • 10:00 - 11:30 - 1 bitwa
 • 11:45 - 13:15 - 2 bitwa
 • 13:30 - 15:00 - 3 bitwa
 • 15:00 - 15:45 - przerwa obiadowa
 • 15:45 - 17:15 - 4 bitwa
 • 17:30 - 19:00 - 5 bitwa
 • 19:15 - zako?czenie turnieju, rozdawanie nagrd, pami?tkowe zdj?cia... i sprz?tanie.
Rozstawienie na pierwsz? bitw?:

Rozgrywki - runda 1

St? Gracz 1 Gracz 2
St? 1 Daniel "Leszczu" Micha? "Pizystrat"
St? 2 Piotrek "Panda" Micha? "M.T."
St? 3 Darek "KarlFranz" Micha? "Zasadzka"
St? 4 Stasiek "Dwalthrim" Pawe? "Nahar"
St? 5 Robert "Ulryk" Micha? "Telchar"

Wyniki po pierwszej bitwie:

Ranking - runda 1

Genera? Miejsce MP DP suma DP bitwy
Micha? "Telchar" 1 85 20 20
Darek "KarlFranz" 2 80 20 20
Pawe? "Nahar" 3 79 20 20
Micha? "M.T." 4 71 17 17
Daniel "Leszczu" 5 81 16 16
Micha? "Pizystrat" 6 36 4 4
Piotrek "Panda" 7 20 3 3
Robert "Ulryk" 8 6 0 0
Stasiek "Dwalthrim" 9 5 0 0
Micha? "Zasadzka" 10 2 0 0

Rozstawienie na drug? bitw?:

Rozgrywki - runda 2

St? Gracz 1 Gracz 2
St? 1 Micha? "Telchar" Darek "KarlFranz"
St? 2 Micha? "Pizystrat" Robert "Ulryk"
St? 3 Pawe? "Nahar" Micha? "M.T."
St? 4 Daniel "Leszczu" Piotrek "Panda"
St? 5 Stasiek "Dwalthrim" Micha? "Zasadzka"
Wyniki po drugiej bitwie:

Ranking - runda 2

Genera? Miejsce MP DP suma DP bitwy
Micha? "Telchar" 1 159 39 39
Micha? "M.T." 2 177 37 37
Daniel "Leszczu" 3 144 32 32
Darek "KarlFranz" 4 89 21 21
Pawe? "Nahar" 5 82 20 20
Stasiek "Dwalthrim" 6 72 19 19
Micha? "Pizystrat" 7 106 17 17
Robert "Ulryk" 8 54 7 7
Piotrek "Panda" 9 34 7 7
Micha? "Zasadzka" 10 2 1 1

Rozstawienie na trzeci? bitw?:

Rozgrywki - runda 3

St? Gracz 1 Gracz 2
St? 1 Piotrek "Panda" Micha? "Zasadzka"
St? 2 Daniel "Leszczu" Darek "KarlFranz"
St? 3 Stasiek "Dwalthrim" Robert "Ulryk"
St? 4 Micha? "Telchar" Micha? "M.T."
St? 5 Pawe? "Nahar" Micha? "Pizystrat"
Wyniki po trzeciej bitwie:

Ranking - runda 3

Genera? Miejsce MP DP suma DP bitwy
Micha? "Telchar" 1 240 59 59
Daniel "Leszczu" 2 170 42 42
Pawe? "Nahar" 3 184 40 40
Stasiek "Dwalthrim" 4 180 39 39
Micha? "M.T." 5 183 37 37
Darek "KarlFranz" 6 112 31 31
Piotrek "Panda" 7 138 27 27
Micha? "Pizystrat" 8 128 17 17
Robert "Ulryk" 9 60 7 7
Micha? "Zasadzka" 10 14 1 1

Rozstawienie na czwart? bitw?:

Rozgrywki - runda 4

St? Gracz 1 Gracz 2
St? 1 Stasiek "Dwalthrim" Micha? "M.T."
St? 2 Robert "Ulryk" Micha? "Zasadzka"
St? 3 Micha? "Telchar" Daniel "Leszczu"
St? 4 Pawe? "Nahar" Darek "KarlFranz"
St? 5 Piotrek "Panda" Micha? "Pizystrat"

Wyniki po czwartej bitwie:

Ranking - runda 4

Genera? Miejsce MP DP suma DP bitwy
Daniel "Leszczu" 1 272 62 62
Micha? "Telchar" 2 247 59 59
Micha? "M.T." 3 256 52 52
Darek "KarlFranz" 4 194 47 47
Piotrek "Panda" 5 210 46 46
Pawe? "Nahar" 6 221 44 44
Stasiek "Dwalthrim" 7 212 44 44
Robert "Ulryk" 8 135 27 27
Micha? "Pizystrat" 9 130 18 18
Micha? "Zasadzka" 10 14 1 1

Rozstawienie na pi?t? bitw?:

Rozgrywki - runda 5

St? Gracz 1 Gracz 2
St? 1 Daniel "Leszczu" Micha? "M.T."
St? 2 Micha? "Telchar" Piotrek "Panda"
St? 3 Darek "KarlFranz" Stasiek "Dwalthrim"
St? 4 Pawe? "Nahar" Robert "Ulryk"
St? 5 Micha? "Pizystrat" Micha? "Zasadzka"

D?u?sza przerwa, ktra nast?pi?a w relacji w tym dok?adnie momencie spowodowana by?a ni mniej ni wi?cej tym, i? po bitwie pi?tej wypadki potoczy?y si? ju? bardzo szybko, nie pozostawiaj?c czasu, by cho? na chwil? usi??? przy komputerze i opublikowa? wyniki ostatniej bitwy, co czyni? niniejszym dopiero teraz, ju? po powrocie do domu po jak?e udanej imprezie.
Zatem nareszcie... wyniki po pi?tej i ostatniej bitwie:

Wyniki Turnieju "Magiczny Sztorm"

Miejsce Gracz Banda Du?e Punkty
Ma?e Punkty
1 Micha? "Telchar" Kloss
Skaven Clan Eshin 79 333
2 Daniel "Leszczu" Leszczy?ski
Carnival of Chaos 78 352
3 Stasiek "Dwalthrim" Kubiak
Middenheimers 63 300
4 Micha? "M.T." Tybu?
Cult of the Possessed 56 288
5 Darek "Karl Franz" Kadukowski
Witch Hunters 48* 217
6 Robert "Ulryk" M?otkowski
Orc & Goblins 47 243
7 Piotrek "Panda" Dobosz
Averlanders 46 215
8 Pawe? "Nahar" Hffner
Marienburgers 44 228
9 Micha? "Zasadzka" So?tyszewski
Skaven Clan Eshin 21 124
10 Micha? "Pizystrat" Hara
Pirates 18 139
*50,5 wraz z punktami Fair Play.
W tym miejscu chcia?bym rwnie? doda?, i? niekwestionowanym zwyci?zc? w naszym mini-plebiscycie "Fair Play" okaza? si? Darek "Karl Franz", ktrego w g?osowaniu wymieni?a ca?a pi?tka jego turniejowych przeciwnikw!
Nawiasem mwi?c, w trakcie g?osowania "Fair Play" okaza?o si?, i? mamy dodatkowego uczestnika, tajemniczego Rafa?a, ktrego wprawdzie nikt nie widzia?, ale ktry otrzyma? 1 g?os ;) (hmm... a mo?e to dla Wielebnego Rafaela g?os za jego kibicowanie w trakcie turnieju?).
Serdeczne gratulacje oraz podzi?kowania za udzia? w turnieju: przede wszystkim dla zwyci?zcy, Telchara, ale rwnie? wszystkich pozosta?ych uczestnikw - za dobr? zabaw? w przemi?ej atmosferze, na ktrej nie zawa?y?a nawet raczej skromna frekwencja (jak jednak wiadomo: nie ilo??, a jako??!)!
Wielkie podzi?kowania nale?? si? rwnie? wszystkim, ktrzy przyczynili si? pod wzgl?dem organizacyjnym do zaistnienia imprezy, czyli przede wszystkim samym uczestnikom, ktrzy aktywnie i ch?tnie pomagali w szeregu spraw oko?oturniejowych takich jak np. transport makiet, blatw, uk?adanie ich, sprz?tanie itp. (wybaczcie, ?e nie wymieni? tu ka?dej osoby z osobna, ale co tu du?o mwi?: ka?dy z Was bardzo pomg?, ka?dy najlepiej zreszt? wie, w czym najbardziej), oraz Staromiejskiemu Domu Kultury (z szczeglnym uwzgl?dnieniem Micha?a "Prezesa" Dyra) i wreszcie naszym Sponsorom, ktrych loga i linki znajduj? si? pod niniejsz? relacj?!
Bardzo mi?o by?o Was znowu zobaczy? (niektrych nawet po paru latach przerwy) i ?wietnie si? bawi? w Waszym towarzystwie - mimo i? nie gra?em, czerpa?em wielk? satysfakcj? z faktu, i? impreza przebiega sprawnie, ciekawie i w radosnej atmosferze - to w?a?nie sprawia, i? wci?? uwa?am, i? takie turnieje zwyczajnie warto organizowa?!
Na zako?czenie zapraszam do obejrzenia galerii zdj?? z turnieju:


Sponsorzy:
alt alt alt

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Logowanie