Kampania BTB - relacja z dziesi?tej bitwy (28.01.2014)

W dniu 28 stycznia 2014 r. odby?a si? dziesi?ta bitwa w klubowej kampanii Border Town Burning. Zdj?cia z potyczki znajduj? si? w klubowej galerii:http://debowatarcza.vot.pl/spotkania-klubowe/category/169-20140128-staromiejski-dom-kultury, natomiast poni?ej przedstawiamy relacje uczestnikw, zamieszczone na forum Azylium.

Obecni gracze i rozgrywane scenariusze:

  • Kapitan Hak (Dwarf Treasure Hunters) vs Vercy (Merchant Caravan) - The Avalanche
  • Catachanfrog (Witch Hunters) & Telchar (Merchant Caravan) vs Fantastory (The Undead) - The Enemy of My Enemy
  • Skavenblight (Ogre Maneaters) vs Bartek (Beastmen Raiders) - Wyrdstone Hunt
  • Necroduckey (Orcs & Goblins) vs Klefi (Middenheimers) - The Avalanche

S?ysza?am, ?e ostatnia rozgrywka sko?czy?a si? wczoraj do?? p?no (to by?o do przewidzenia ;) ) - dobrze, ?e by? ten najbardziej ludzki cie?.

Nasza dla odmiany sko?czy?a si? szybko. Skorzysta?am z mo?liwo?ci wyboru przeciwnika (i sorka za zamieszanie z tym, interesy) i wybra?am jedyny Chaos, jaki by? pod r?k?, czyli beastmenw Bartka. Zagrali?my Wyrdstone hunt (nie wiem, co to za nowa moda w BtB, ale wczoraj jako? mi to nie przeszkadza?o). Bitwa by?a bardzo szybka, bo dwie szybkie bandy d??y?y do walki wr?cz (nawet nie by?o sensu uruchamia? powolnego i zawodnego strzelania u ogrw). Nie by?o te? ?adnych losowych zdarze?, a tygrysek nie wymyka? si? spod kontroli. Z mojej strony by?o troch? szcz??cia, troch? pecha, zdj??am dwa beastmeny, w tym szefa (+1 CP!), za? one zdj??y mi halfgrowna (ale z Chaosem to luz, jakby co - cesarz odkupi). Potem beastmeny nie zda?y routa mimo przerzutu z rabbit foota. Wszystko prze?y?o, wi?c bez ?adnych negatywnych emocji po bitwie. Eksploracja godna, chocia? 10 typa ju? niestety zarabia mniej ni? 6, wi?c na razie z rozrostem bandy szlus (chyba, ?e najemnicy) i idziemy znowu w sprz?t :) Chce kto? kupi? konia, zanim ogry go zjedz??

S?owem - nie za bardzo jest z czego tym razem pisa? relacj? ;) Ale Wy wszyscy mogliby?cie te? co? od siebie dorzuci?, bo ostatnio mi?a tradycja raportw po bitwie zamar?a, a bardzo szkoda.

Mam nadziej?, ?e Chaos powrci liczniejszy za tydzie?, bo inaczej wszyscy zaczn? si? bi? o Bartka ;) A g?upio tak ?oi? non stop jedn? band?. I tak cierpimy z braku maruderw, ktrzy w BtB jednak gra? powinni.

Skavenblight

Okazuje si?, ?e nawet po dziesi?ciu ju? rozegranych bitwach tej kampanii nadal s? osoby, z ktrymi jeszcze nie gra?em. Tak? osob? by? Vercy, ktry - korzystaj?c z pierwsze?stwa wyboru osoby i scenariusza ("Dragon Monk" w eksploracji) wybra? mnie.

Scenariusz - znany, lubiany, szybki i gwa?towny niczym schodz?ca z gr lawina: "The Avalanche".

Naprzeciwko siebie stan??y dwie do?? liczne (17 i 16 osobnikw) i mocno rozwini?te bandy: Krasnoludy i Kupcy. W dodatku oba z wzkami za?adowanymi strzelcami... Bajecznie bogaci kupcy zaniepokoili mnie w dodatku licznymi wynaj?tymi Najemnymi Ostrzami...

Pogoda po raz kolejny w kampanii strzeli?a psikusa w postaci, a jak?e, mg?y. Widoczno?? na 18", czyli moi kusznicy z zasi?giem 36" mog? sobie pobimba? w wzku.

Gdy ju? okaza?o si?, z ktrego grskiego stoku zejdzie lawina, obra?em kierunek co do zasady przeciwny, z lekkim odchyleniem na ?rodek sto?u.

Do?? szybko dosz?o do ostrza?u, ktry okaza? si? nieszkodliwy dla krasnoludw, a za to do?? dotkliwy dla kupcw. Po paru strza?ach, w tym wystrzale z gar?acza uskutecznionym przez oszala??, siedz?c? na wzku krasnoludzk? kobiet?-bohatera, pad?y pierwsze dwa trupy po stronie Vercy'ego. Swoje zrobi? te? nizio?ek zwiadowca, zabjczo szyj?cy z ?uku.

Kontratak przeciwnika okaza? si? na szcz??cie raczej nieskuteczny (by? przewrcony krasnolud na wzku, ale nic poza tym), cho? by?a jedna chwila nieco nerwowa, gdy w mj wzek trafi?a jedna z rakiet Piromaniaka (na szcz??cie nic jej si? nie uda?o zdzia?a?).

W mi?dzyczasie na stole pojawi?y si? jakie? stworki typu Horrory Chaosu, czy jako? tak, ale po prawdzie nawet nie zd??y?y do mnie dotrze? przed ko?cem bitwy.

Ostatecznie dosz?o do walki wr?cz, ktra trwa?a wprawdzie niezwykle krtko, ale zaowocowa?a zabitym Freelancerem.

W tym momencie Vercy zdecydowa? si? - po stracie 25% bandy - na taktyczny odwrt. W ko?cu kupcy nie musz? zwyci??a?, by zarabia? i si? rozwija?, co zreszt? sam pami?tam z poprzedniej kampanii :) .

Jednym s?owem: kolejna bitwa do przodu, w dodatku z bogatymi zarobkami i awansami w fazie eksploracji :) ! Dzi?ki Vercy za mi?? bitw?!

Kapitan Hak

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Logowanie