Kampania BTB - relacja z dwunastej bitwy (11.02.2014)

W dniu 11 lutego 2014 r. odby?a si? dwunasta bitwa w klubowej kampanii Border Town Burning. Zdj?cia z potyczki znajduj? si? w klubowej galerii:http://debowatarcza.vot.pl/spotkania-klubowe/category/173-20140211-staromiejski-dom-kultury, natomiast poni?ej przedstawiamy relacje uczestnikw, zamieszczone na forum Azylium.

Obecni gracze i rozgrywane scenariusze:

  • Skavenblight (Ogre Maneaters) vs Catachanfrog (Witch Hunters) - Chaos Dragon Hunt
  • Necroduckey (Orcs & Goblins) vs Telchar (Merchant Caravan) - The Blockade
  • Kapitan Hak (Carnival of Chaos) vs Fanatyk (Dwarf Treasure Hunters) - Kidnapped!*

* - bitwa tutorialowo-treningowa, poza kampani?.

Smok Chaosu by? pi?kny. Szkoda by?o go ubija?, ale takie jest ?ycie... na Pustkowiach Chaosu nic nie jest wieczne. W tym ich zak?tku wida? by?o, jak mroczne si?y wyssa?y z r?nych wymiarw elementy terenu - drzewa, gry, opustosza?e budynki... i star?, opuszczon? karczm?, ktr? zaj?? potwr i zaanektowa? na swoje le?e.

Dzielne ogry i niemniej dzielni ?owcy czarownic postanowili zawi?za? sojusz w imi? wsplnego interesu, jakim jest niszczenie Chaosu. Jedni, prowadzeni gorliw? wiar? w Sigmara, drudzy, prowadzeni gorliw? wiar? w istotn? rol? dobrego od?ywiania (i Cesarza, ktry za to p?aci). Nikt nie wiedzia?, jak silny jest smok. Pot??ne cielsko by?o wida? z daleka... idealnie wystawione na strza?, z czego skorzystali ?owcy (ogry te? prbowa?y, ale bez skutku). Efektem tego by?o pot??ne os?abienie smoka, nim dosz?o do jakiejkolwiek walki wr?cz.

Nagle nasz? uwag? przyci?gn?? demoniczny wierzchowiec, ktry pojawi? si? na tym zapomnianym przez bogw skrawku ziemi rwnie nagle, jak wszystkie inne stworzenia i przedmioty na ziemiach rz?dzonych przez Chaos. Przesz?o nam przez my?l schwytanie go i wystawienie na sprzeda?... ale ko? rwnie szybko znikn??, pozostawiaj?c za sob? tylko mroczny cie? i mg?? tajemnicy.

Smok zionie! Olaboga, ratuj si?, kto mo?e! A nie... to tylko czkawka. Nikt nie zgin??. W porz?dku, kontynuujmy. Rych?o ogry wesz?y w bezpo?redni? walk? z potworem. Posypa? si? grad ciosw, z ktrych dwa by?y dla smoka odczuwalne. Nie zd??y?y niestety si? rozkr?ci?, bo chwil? p?niej potwr pad? z r?k ?owcw czarownic, dzi?ki czemu przypad?y nam w udziale ?upy z jego le?a.

?upy okaza?y si? bogate, ale nie by?o tam nic, co mo?na zje??! Ogry, zrezygnowane, zabra?y tylko jedwabn? szmat? w celu wymiany jej na jedzenie oraz ?adn?, b?yszcz?c? zbroj?, ktra - tego byli pewni - bardzo spodoba?aby si? Cesarzowi.

***
Czyli po ludzku: 1 CP za rozegranie i 5 za zdobycie artefaktu ;).
Nikt nie zgin??, eksploracja ?adna dla obu stron. I tylko jako? tak smoka szkoda, szybko pad?...

Skavenblight

Kurde znowu nie uda?o mi sie dotrze? :(.

Vercy

Tak jak napisa?a Natalia - nic doda? nic uj??. Od siebie dodam, ?e zabicie smoka by?o chyba jedn? z ?atwiejszych rzeczy w tej kampanii. W sumie c? smok mg? zrobi? przeciwko wsplnej szar?y przypakowanych ogrw i (prawdziwej) elity (jedynego i prawdziwego) Imperium.
Smok odlecia? (tak, wol? t? wersj?) i zostawi? swoje skarby do podzia?u (jak wy?ej). Je?eli jaki? kupiec chce kupi? 2xcathayan silki to s? na sprzeda?.

Smok siedzi u mnie na biurku i patrzy niewidz?cym wzrokiem.
Po jego policzku sp?ywa ?za.
?za niewinnego, skrzywdzonego smoka, ktry ju? nigdy nie b?dzie taki sam....

Catachanfrog

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Logowanie