"Frostgrave" - relacja z pokazu gry

Niedawno w naszym klubie odby? si? pokaz "Frostgrave" stosunkowo nowej gry skirmishowej,wydanej w ub. roku, w ktrej prym wiod? magowie.

Pokaz przeprowadzi? Karol Gervaz Siadul, ktry w bardzo przyst?pny sposb wy?o?y? nam zasadyoraz fluff gry.

Frostgrave - cover

O co chodzi w samej grze?

W du?ym skrcie by?o sobie miasto w bli?ej nieokre?lonym ?wiecie fantasy, s?yn?ce ze swoichmagicznych gildii, oraz siedzib uzdolnionych czarodziejw. Jeden z nich przesadzi? z moc? zakl?cia isprowadzi? na miasto pot??n? ?nie?yc?, ktra przykry?a je ?niegiem na wiele setek lat.

Teraz ?niegi pu?ci?y i w wymar?ym mie?cie zaroi?o si? od czarodziejw przer?nych szk?poszukuj?cych zapomnianych skarbw i artefaktw.

Czego potrzebujemy do gry?Przede wszystkim oko?o 10-12 figurek , oraz kostki K20.

Do?wiadczenie zbiera czarodziej oraz jego ucze? dla tego s? to dwie postacie, o ktre powinni?my si?postara? w pierwszej kolejno?ci. W opcjonalnych zasadach mo?na jeszcze wynaj?? kapitana, ktryrwnie? zbiera do?wiadczenie.

W dalszej kolejno?ci mo?emy wynaj?? przer?nej ma?ci wojakw, z ktrych ka?dy ma jakie?wyr?niaj?ce go zdolno?ci czy cechy. Zatem s? z?odzieje, tropiciele, wojownicy, barbarzy?cy, rycerze,templariusze, strzelcy itd. W?a?ciwie wszystkie mo?liwe klasy jakie mogliby?my sobie wyobrazi? w?wiecie fantasy. Na wyekwipowanie dru?yny mamy 500 sztuk z?ota podobnie jak w Mordheim.

Fajne jest to, ?e do gry mo?emy wykorzystywa? figurki z innych systemw czy nawet gierplanszowych, do czego zach?caj? sami wydawcy. Zatem je?li posiadamy ju? jaka? baz? figurek zMordheim, WFB czy LOTRa lub dowolny mix bez problemu z?o?ymy z tego band? i wyruszymy nawypraw? do magicznego miasta.

Zasady s? tak skonstruowane, i? nawet pocz?tkuj?cy mag mo?e ?mia?o mierzy? si? z bardziejdo?wiadczonym przeciwnikiem, nawet takim w okolicach 8-10 poziomu.

Sama gra jest bardzo losowa i dosy? szybka. Nasz pokaz trwa? oko?o p?torej godziny.

Pomys? na gr? i jej otoczka fabularna oraz fakt ?e mo?emy w niej u?ywa? najr?niejszych figurekpowoduje, ?e gra przypomina gry z lat 80-90 XX wieku i ma taki lekko oldschoolowy sznyt.

Na pierwszy rzut oka Frostgrave wygl?da bardzo ciekawie i osobi?cie nie mog? si? ju? doczeka?swojej pierwszej rozgrywki.

W SDK-u rozgrywki zacz?li?my po ?wi?tach Wielkanocnych, w soboty, ale nic nie stoi naprzeszkodzie aby umwi? si? z nami na rozgrywk? we wtorek czy niedziel?. Wszystkie bie??ceinformacje mo?na znale?? na forum Azylium : http://azylium.vot.pl/ForumsPro/viewforum/f=55.html

Zapraszamy!

P.S. Zdj?cia z pokazu mo?na obejrze? w klubowej Galerii (przyp. red.):http://debowatarcza.vot.pl/spotkania-klubowe/category/267-frostgrave-pokaz-galeria

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Logowanie