Raporty bitewne

Relacja z trzeciej bitwy kampanii noworocznej w SDKu (24.01.2012) [Dwalthrim]

Pos?a?cw Ulryka - band? najemnikw z Middenheim zasili? wynaj?ty nizio?ek Willy Furfoot. Ma?y zwiadowca po zainkasowaniu z gry op?aty za swoje us?ugi podzieli? si? z kapitanem dru?yny Wolfgangiem Todbringerem informacjami o nie do ko?ca zrujnowanym i opuszczonym domu w dzielnicy kupcw. Budynku strzeg?y cztery patrole, ktre nizio?ek widzia? z pewnej odleg?o?ci samemu zostaj?c nie zauwa?onym. Plotki g?osi?y o ma?ym skarbie spoczywaj?cym wewn?trz rezydencji, ale wyznawcy Ulryka po pierwszych tygodniach sp?dzonych w Mordheim juz dawno przestali wierzy? w gry z?ota le??ce na ulicach Miasta Pot?pionych. Natomiast du?o ciekawsze okaza?y sie naj?wie?sze pog?oski mwi?ce o Siostrach Sigmara, ktre pono? rwnie? za interesowa?y si? potencjalnym ?upem.

Nie daj?c d?ugo si? namawia? Herr Furfootowi Middenheimerzy ruszyli na nocn? wypraw? do kupieckiej dzielnicy. Czas rewan?u za ostatni? pora?k? ze s?u?kami M?otodzier?cy by? bliski!

Add a comment

Więcej…

Relacja z drugiej bitwy kampanii noworocznej w SDKu (10.01.2012) [Dwalthrim]

Wie?ci, ze Wolfgang Todbringer zbiera ludzi na wypraw? do Mordheim rozesz?y si? po Mie?cie Bia?ego Wilka lotem b?yskawicy. M?ody szlachcic wiedzial, ze mo?e liczy? na swoich dwch przyjaci?, ktrzy byli do bitki i do wypitki, ale oprcz Kurta i Ottha potrzebowa? jeszcze przynajmniej kilku wojownikw. Niebawem zg?osi?o si? do niego trzech t?gich wojw, a w dniu wymarszu przy bramie po?udniowej czekalo na nich jeszcze dwch my?liwych, ktrzy rwnie? chcieli wzi?? udzia? w wyprawie do Miasta Pot?pionych. W Holzbeck do??czyl do nich stary Franz-Josef ze swoj? rusznic? "?licznotk?," a w Grimminhagen przygarneli do swojej komapnii syna miejscowego karczmarza - Hansa, oraz jego s?u?k? Gret?. Na Wolfgangu zrobio wra?enie, jak m?ody Hans rozprawil sie z trzema podpitymi synami rajcw, ktrzy ob?apiali Gret?, robiac sobie z niej niewybredne ?arty. Chlopak jednemu z nich wybi? z?by o blat sto?u a drugiemu z?ama?, r?k?. Trzeci z podbitym okiem sypi?c gro?bami stryczka i ciemnicy pod adresm Hansa pozbiera? swoich towarzyszy i razem po?piesznie opu?cili karczm?. Dru?yna z Middenheim stukaj?c o blat cynowymi kuflami i krzycz?c g?o?ne "AYE", wyrazila swj podziw dla wyczynu m?odzie?ca. Obietnica bezpiecznego opuszczenia miasta, oraz zdobycia bogactwa do?? szybko pzrekona?a dwjke m?odzikw do wzi?cia udzia?u w niebezpiecznej wyprawie.

W takim to sk?adzie dotarli do Mordheim.

Add a comment

Więcej…

Relacja z pierwszej bitwy kampanii noworocznej w SDKu (03.01.2012) [Kapitan Hak]

W ostatni wtorek, tj. 3 stycznia, rozpocz?li?my w Staromiejskim Domu Kultury now? kampani? w Mordheim. Do SDKu wreszcie zawita?em po d?u?szej nieobecno?ci z noworocznym postanowieniem, i? w tym roku b?d? uczestniczy? w grach klubowych cz??ciej ni? do tej pory, przy okazji przyczyniaj?c si? do uzupe?nienia SDKowego zasobu makietowego, o czym pisa?em ju? w dziale "Prace Modelarskie", na niniejszej stronie. Tymczasem przejd?my jednak do relacji z wtorkowego spotkania...

Add a comment

Więcej…

Zaka?ny Sojusz vs. Brodata Inkwizycja

Karnawa? Chaosu & Klan Pestilens vs ?owcy Czarownic& Krasnoludzcy Poszukiwacze Skarbw

Dnia 22.09.2007 na gruncie nowos?deckim spotka?y si? Nowy S?cz i Warszawa. Z Warszawy nadci?gn?? i?cie zaka?ny sojusz - Karnawa? Chaosu i skave?ski klan Pestilens. Miasta bronili zaciekle ?owcy Czarownic i Krasnoludy. Zacz??a si? mordercza walka o Wyrdston i chwa??, nieprzerwana nawet nadchodz?c? Apokalips?...

Bandy

Kapitan Hak - Karnawa? Chaosu, 9 ch?opa
Skavenblight - Klan Pestilens, 9 ch?opa
Sykstus - Witch Hunters, 10 ch?opa
Stecu - Krasnale, 6 ch?opa.

Sojusz praworz?dny mia? chyba 6 czy 7 kusz, my za? poza rzygiem PB nie mieli?my ?ADNYCH broni strzeleckich!

Grali?my Wyrdstone Hunt, czy te? raczej Polowanie na Niewolnice z naszych turniejowych scenariuszy na Bazyla. Oczywi?cie grali?my te? na w?asne Random Happenings z tego? turnieju, czyli Tabelk? Apokaliptycznych Zdarze?. Dzia?o si? du?o.

A zatem pos?uchajcie...

Add a comment

Więcej…

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 

Logowanie