Raporty bitewne

Relacje z kampanii BtB (SDK, 26.02.2013)

Tak sie z?o?y?o, i? ostatnimi czasy okoliczno?ci zewn?trzne uniemo?liwiaj? mi czynny udzia? w ?yciu klubowym. Bardzo nad tym ubolewam, brakuje mi cotygodniowego przestawiania figurek, ?artw Pandy i mi?ego sp?dzenia czasu w?rd znajomych mordek.
Aby cho? troch? zag??bi? si? w ?ycie klubowo-SDKowe, postanowi?em zabawi? si? w krasnoludzkiego kronikarza i na bazie forumowych wpisw, uczestnikw obecnej kampanii zamierzam tworzy? zbiorcze raporty bitewne. Mam nadziej?, ?e na d?u?sz? met? pomys? wypali.
Tymczasem zapraszam do lektury pierwszej partii relacji z dalekich rubie?y Cathaju:
Add a comment

Więcej…

Scenariusz Horrors of the Underground - poezja. Od pocz?tku czeka?am na t? gr?. W?a?ciwie kilka lat temu, kiedy wychodzi?o BtB, to by? pierwszy scenariusz, na ktry zwrci?am uwag?. Strasznie mi si? podoba to stopniowe odkrywanie tuneli i te wszystkie niespodzianki. Wreszcie jaki? scenariusz, gdzie nawalanka jest na drugim planie
Add a comment

Więcej…

Druga moja bitwa w "Border Town Burning", cho? pierwsza band? dedykowan? do tego settingu, ju? za mn? - wra?enia niezmiennie jak najlepsze - rozgrywka jest ciekawa, emocjonuj?ca i wi?cej w niej niespodziewanych zwrotw akcji ni? w tradycyjnym Mordheim.
Poni?ej par? s?w o moich wra?eniach po pierwszym prowadzeniu bandy Merchant Caravan do boju...
Add a comment

Więcej…

Po wakacjach postanowili?my pogra? troch? w Mordheim przed rozpocz?ciem nowej kampanii. W poprzedniej kampanii nie zd??yli?my zagra? wielu bitew i dlatego stwierdzili?my, ?e czas j? doko?czy?, albo chocia? poci?gn?? jeszcze troch?. Odgrzeba?am figurki i rozpisk? i oto jest - banda Ostlandczykw znw w akcji. Wracam tym samym do tradycji pisania raportw bitewnych z perypetii Gerharda Hartmanna i cz?onkw jego klanu. Grali?my scenariusz daj?cy zawsze du?o rado?ci - "Noc Bezg?owego", gdzie bandy spotykaj? si? oko w oko z... Je?d?cem Bez G?owy.
Add a comment

Więcej…

Ostatnio nie mia?am zbyt wiele czasu na doko?czenie raportu z poprzedniego tygodnia. Fakt, ?e spotkanie w tym tygodniu w ogle si? nie odby?o, te? nie podzia?a? na mnie mobilizuj?co... W ko?cu jednak uda?o mi si? sko?czy? raport z bitwy, w ktrej udzia? wzi??y 3 bandy oraz ma?a grupka piratw po stronie jednej z nich. Brzmi to mo?e jak nierwne szanse, ale zwa?ywszy, ?e t? band? by? licz?cy 17 ludzi Marienburg... c?, nie by?o innego sposobu, jak zawi?za? chwilowy sojusz. Z?e wystawienie modeli z mojej strony zapewni?o mi zwyci?stwo, ale walki nie by?o wiele - tak to czasem bywa w multiplayerach...
Add a comment

Więcej…

Więcej artykułów…

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 

Logowanie