Renowacja makiet z SDQ part. II

W ostatnim czasie uda?o mi si? sko?czy? dwie kolejne makiety, ktre zabra?em do renowacji z SDQ. Jedna z makiet kiedy? by?a niewielkim wzgrzem cmentarnym, a druga to mniejszy z budynkw z oryginalnego dodatku GW pt. "Blood on the streets".
Cmentarz w czasach ?wietno?ci prezentowa? si? w sposb nast?puj?cy:
alt
Jednak na skutek ostrego u?ytkowania w klubowych realiach jak i do?? mizernego wykonania widoczne na powy?szym obrazku nagrobki, p?otek i ca?a reszta zwyczajnie odpad?y.
Pami?tam, ?e jak robili?my z Kapitanem Hakiem porz?dki w klubowej szafie i wybiera?em makiety do przerbek, Tomek dorzuci? mi do pude?ka ten cmentarz, chocia? by?em za jego utylizacj? w najbli?szym ?mietniku. W ten sposb makieta wyl?dowa?a w moim warsztacie i le?a?a upchni?ta na p?ce. Trafi?em na ni? dosy? niedawno i postanowi?em co? z niej jednak wycisn??.
Tak powsta?a makieta, ktra roboczo zosta?a nazwana przeze mnie "domkiem z niczego", a finalnie wyszed? z niej ma?y magazyn nawi?zuj?cywykonaniem do terenw zKo?chozu_Telcharowo-Leszczowego.
Wykonanie totalnie po tanio?ci czyli tektura modelarska, wikol z piachem, troch? listewek i par? odleww dla klimatu:
alt
alt
alt
alt
alt
Wyszed? z tego moim skromnym zdaniem ciekawy, w?ski budynek daj?cy potrzebny na stole cover i miejscwk? do hide'owania, opcje strzeleckie dla band strzelaj?cych oraz mo?liwo?? sensownego wypuszczenia gdzies dalej k?adki.
Nast?pn? makiet?, ktr? sko?czy?em i do?? mocno stuningowa?em w porwnaniu do jej pierwotnego kszta?tu jest mniejszy z domkw ze wspomnianego dodatku BotS.
Pocz?tkowo by?y to zwyk?y i do?? nijaki kawa?ek kartonowego budynku. W trakcie prac nad nim, ca?y czas przychodzi?y mi do g?owy kolejne pomys?y i tym samym pojawia?y si? kolejne detale. Suma summarum wysz?a z tego winiarnia lub sk?ad beczek - wedle uznania. Materia?y jakie u?y?em s? dok?adnie takie same jak przy wcze?niejszej makiecie, mo?e poza odrobin? styropianu, ktrysi?tu pojawia.
A o to i efekt ko?cowy:
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Wysz?a, wed?ug mnie, fajna wizualnie makieta z wieloma opcjami przydatnymi w trakcie gry. Owszem, po sko?czeniu wysz?y dwa drobne mankamenty, jak chocia?by motyw, ?e figurki z mocno zadartymi bro?mi s?abo si? mieszcz? na pierwszym pi?trze, ale ca?y czas my?la?em o tym, aby makieta nie by?a za wysoka i da?o si? j? swobodnie przechowywa? w SDQ. Nie jest to te? rzecz, ktrej nie da si? przeskoczy? drobnym proxem w grze, w momencie dostawiania takiej "zadartej" figurki do okna.
To tyle na dzisiaj. Mam nadziej?, ?e kolejne wipy zrobione przeze mnie na potrzeby klubowe wam si? spodobaj? i ?e udowodni?em po raz kolejny, i? da si? zrobi? co? z czego?, co pocz?tkowo jest mocno niepozorne.
Nast?pne w kolejce s? dwie rwnie stare makiety SDKowe,a p?niej wracam do tuningu domkw z "podstawki."

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Logowanie