Gdy zaczynali?my ladnych pare lat temu granie w SDK-u, debatowali?my w trakcie rozgrywek oraz klubowych spotka? przy kufelku nad wygladem naszych makiet.
Nie pami?tam kto, ale chyba Leszczu lub Telchar stwierdzi?, i? wypasione makiety z du?a ilo?cia detali nadaj? si? tylko do rogrywek domowo-ko?chozowych. Przyk?adKATEDRY_SIGMARA, ktr? wykona?em i upstrzy?em paroma ciekawymi detalami w mordheimowym stylu, i ktra z powodzeniem s?u?y nam w klubie zdaje si? przeczyc tej tezie.
Poni?ej poka?? wam dwie kolejne makiety, ktre odnowi?em na potrzeby SDK-we i przy okazji napisze pare s?w jak skutecznie instalowac na makietach blu?niercze bitsy, aby nie odpad?y po paru pierwszych graniach.
Na pierwszy ogie? posz?o "miejsce strace?." Pierwotnie wygl?da?o ono nie jak z miasta, ktro kandydowa?a do miana drugiej stolicy Imperium, ale niczym z pomniejszego hrabstwa. To ta makieta na ?rodku sto?u, pomiedzy studi? i pomnikiem:
alt
Zawsze gdy przerabiam jakie? tereny staram si? cz??? elementw zostawi? i przerobi?, aby zachowa? "ducha" makiety. W tym wypadku przerobi?em jedn? du?a szubienice na dwie, a z reszty drewnianych elementw wykona?em tablice na obwieszczenia o egzekucjach, elektorskie edykty i inne listy go?cze. Obecnie makieta prezentuje sie tak:
alt
Podwy?szenie jest zrobione z tektury modelarskiej. Wszystkie drewniane elementy jak powy?sze szubienice s? dodatkowo zainstalowane na gwo?dziach pokrytych klejem polimerowym, dzi?ki czemu mam pewno??, ?e raczej nie odpadn?, zw?aszcza po na?o?eniu ju? wikolu z piaskiem (tu rwnie? z kaw? - ko?czy? mi si? piasek ;) ).
alt
alt
Natomiast plastikowe bitsy nawiercam i przyczepiam na piny jw. na klej polimerowy, ktry naprawd? mocno wi??e. Oto kolejne rezultaty tego typu radosnej twrczo?ci:
alt
alt
Zawsze nale?y pami?ta? o nadrz?dnej zasadzie pt. "grywalno?? ponad wszystko" i tak konstruowa? elementy makiety, lub doczepia? na niej jakie? odlewy, aby da?o si? swobodnie manewrowa? figurkami. Zatem warto buduj?c makiet? mie? na podor?dziu przyk?adowego ludka lub chocia? sam? podstawk?.
alt
I w?asnie dla tego na ty?ach podwy?szenia doczepi?em blu?niercz? drabink?, rodem z pude?ka zombiakw, aby na gre podwyzszenia by? dostep z obu stron.
A tutaj pan w dybach:
alt
Wykonanie tych dybw to by?a chyba najbardziej upierdliwa cz??? tej makiety. Zanim porw? si? drugi raz na ich robienie zastanowi? si? na pewno dwa razy, zanim zaczn? prac?.
Ostatni bok "miejsca egzekucji" prezentuje si? tak:
alt
Warto pami?ta? na koniec o poci?gni?ciu drewnianych elementw oraz gipsowych odleww rozwodnionym wikolem, co dodatkowo wzmocni te elementy makiety i wyd?u?y jej ?ywotno??.
Bitsy, je?li s?abo si? trzymaj?, mo?na dodatkowo z wierzchu potraktowa? szybkoschn?cym klejem cyjanoakrylowym typu kropelka czy sos.
Przejd?my do kolejnej makiety, ktra jest wykonana podobn? technik? jak odnawiane prze zemnieDOMKI_Z_PODSTAWKI. U?y?em dok?adnie tych samych materia?w + troch? wi?cej styroduru oraz bitsw. Pierwotnie by? to kartonowy domek z pud?a WFB z bodaj?e V.ed, tej gdzie w podstawce by?o Imperium vs OG. Gwoli ?cis?o?ci 1,5 budynku, ktre w trakcie klubowych porz?dkw makietowych mia?y i?? na ?mietnik.
W chwili obecnej po moim tuningu wygl?da to tak:
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Tego maszkarona - ducha drzewa/driad? obudzona przez moc wyrdstona zmajstrowa?em po obejrzeniuCZAROWNICY. Polecam ten film zw?aszcza przymierzaj?cym si? do sk?adania w?asnych driad i treemanw! ;).
I ostatnie foty:
alt
alt
Mam nadziej?, ?e przekona?em was, i? ciekawe bitsy, jak i odlewy, urozmaicaj? wygl?d makiety oraz nadaj? jej chrakteru i "?ycia."
Osobi?cie nie mog? si? ju? doczeka?, gdy zobacz? nasze nowe makiety w akcji. Podejrzewam, ?e miejsce ka?ni ucieszy najbardziej graj?cych ?owcami Czarownic, od ktrych ostatnimi czasy i?cie si? w SDQ zaroi?o. Tymczasem nowe tereny id? do zapodk?adowania, a ja niebawem bior? na warsztat kolejne klubowe makiety do tuningu.

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Logowanie