W zwi?zku z rosn?cym zainteresowania systemem Kill Team, a tak?e by u?atwi? wprowadzanie kolejnych futurystycznych systemów bitewnych, niedawno przywie?li?my z magazynu do Staromiejskiego Domu Kultury makiety do Necromundy oraz Warhammera 40 000.
 
Zanim przejd? do prezentacji kolejnych zestawów makiet, chc? wyrazi? podzi?kowania Dwalthrimowi oraz Myszorowi.
Dwalthrimowi za przetrzepanie przepastnych piwnic Domu Kultury, wygrzebanie wszystkich zapomnianych modeli i zapakowanie tego wszystkiego do transportu, za? Myszorowi za zapewnienie transportu, nieocenion? pomoc w roz?adowaniu, foto-archiwizacji i rozlokowaniu nowych modeli w sali Klubowej.
 
Bez waszego wsparcia nie posz?o by tak sprawnie.
 
Zapraszam do zapoznania si? z nowymi terenami.
 
Zestaw nr 1
Makiety SF 1
Makiety SF 2
Makiety SF 3
 
 Zestaw nr 2
Makiety SF 4
Makiety SF 5
Makiety SF 6
 
Zestaw nr 3
Makiety SF 7
Makiety SF 8
Makiety SF 9
 
Zestaw nr 4
Makiety SF 10
Makiety SF 11
Makiety SF 12
 
Zestaw nr 5
Makiety SF 13
Makiety SF 14
Makiety SF 15
 
Naturalnie cz??? makiet wymaga od?wie?enia, ale na dobry pocz?tek mamy ju? gdzie strzela? z blasterów.

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 30 goĹ›ci 

Logowanie