Z okazji rosn?cego zainteresowania gr? Kill Team oraz rozpocz?t? kampani? postanowili?my wyci?gn?? na ?wiat?o dzienne g??boko zabunkrowane i zapomniane makiety do systemw futurystycznych.
Na pierwszy ogie? klubowej renowacji posz?y makiety z podstawowego zestawu do gry Necromunda z 1995r. W zestawie zawarte by?o wszystko, co potrzebne do rozpocz?cia przygody z ta gr?. Podr?czniki z zasadami, modele dla dwch frakcji oraz zestaw modu?owych makiet. Modele futurystycznej architektury z powodzeniem b?d? s?u?y?y w nowych grach bitewnych.
Makiety zosta?y bardzo sprytnie wymy?lone, daj?c szans? na r?norodne sk?adanie i szybkie rozk?adanie. Umo?liwiaj?c tym samym budow? pi?trowych budynkw i ich demontowania do przechowywania w p?askim pude?ku. W sk?ad elementw wchodz? plastikowe ?cianki b?d?ce modu?owymi ??cznikami oraz kartonowe k?adki, poziomy pi?ter oraz elementy ma?ej architektury. Wszystko utrzymane w stylistyce ?wiata Warhammer 40 000.
16-04-09_KT%2B%2528000%2529.jpg
Renowacja obj??a ponowne z?o?enie i sklejenie wszystkich dost?pnych modeli. Umieszczenie ich na sztywnych i lekkich podstawach wykonanych z PCV spienionego oraz pomalowania plastikowych ??cznikw na kolor stalowy z elementami rdzawej korozji.
Poni?ej prezentujemy pierwsz? parti? od?wie?onych makiet.
?ciana z balkonami:
16-04-09_KT%2B%2528001%2529.JPG
16-04-09_KT%2B%2528002%2529.JPG
Wej?cie do schronu:
Wej?cie do schronu 1
Wej?cie do schronu 2
Wej?cie do schronu 3
??cznik pieszy nr 1:
??cznik pieszy 1/1
??cznik pieszy 1/2
??cznik pieszy 1/3
??cznik pieszy nr 2:
??cznik pieszy nr 2/1
??cznik pieszy 2/2
??cznik pieszy 2/3
Zapraszamy na klubowe spotkania w Staromiejskim Domu Kultury, by osobi?cie zobaczy? makiety i przetestowa? je w grze w trakcie kampanii Kill Team.

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Logowanie