Aktualno?ci

Nowa strona internetowa Klubu Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza"!

altMamy wielk? przyjemno?? og?osi? otwarcie nowej strony internetowej (czy te?, stricte rzecz ujmuj?c: bloga) Klubu Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza"!

alt
Nowa platforma zast?puj? niniejszym dotychczasow?, star? i wys?u?on? (a ponadto niestety ju? nieaktualizowan? od jakiego? czasu) witryn? pod adresem: http://debowatarcza.vot.pl/ , ktra jednak?e nadal b?dzie publicznie dost?pna w celach archiwalnych.
Na nowej stronie startujemy z materia?em w?a?ciwie od zera, cho? nie da si? wykluczy?, ?e stopniowo - w miar? mo?liwo?ci czasowych i mocy przerobowych redaktorw strony, b?dziemy przenosi? przynajmniej co ciekawsze i co istotniejsze materia?y na niniejsz?, now? witryn?.
Ponadto, jak sugeruje i?cie krasnoludzka grafika powy?ej, chocia? strona jest ju? w du?ej mierze gotowa, nadal s? sekcje wymagaj?ce opracowania, dopracowania i wype?nienia tre?ci?. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze pewnie przez jaki? czas - prosimy o cierpliwo?? i wyrozumia?o??.
Ponadto, je?eli macie jakie? propozycje i sugestie odno?nie zarwno tre?ci, jak i formy strony, zach?camy do ich przekazywania nam, chocia?by za po?rednictwem komentarzy pod postem, b?d? bezpo?rednio do nas (zak?adka "Kontakt").
Pozdrawiamy Was serdecznie i ?yczymy przyjemnego korzystania z nowej strony naszego Klubu!
Add a comment

Prace nad now? stron? internetow? Klubu Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza"

Na stronie klubowej http://debowatarcza.vot.pl/ cisza ju? od jakiego? czasu, ale osoby zmartwione uspokajamy - trwaj? prace nad now? stron? internetow? naszego klubu, ku?nie rozbrzmiewaj? hukiem m?otw uderzaj?cych o kowad?a, a w klubie rozgrywek i ciekawych imprez nie brakuje.
Bie??ce informacje mo?ecie znale?? zawsze na profilu FB klubu:
https://pl-pl.facebook.com/DebowaTarcza/ ,
a ju? wkrtce rwnie? na nowej stronie i - rwnolegle - niniejszym profilu Google+.
Anvil of Doom
Add a comment

Zmiany godzin zaj?? w SDK w pa?dzierniku!

UWAGA!
W pa?dzierniku, z powodu prowadzonych prac remontowych, zaj?cia w Staromiejskim Domu Kultury odbywaj? si? w zmienionych godzinach:
- wtorek - 19.30 - 22.00

- sobota - 9.00 - 16.00

- niedziela - 11.00 - 17.00
Do zobaczenia!
Add a comment

WiWAT Hakostwo i ich ma?y piracki synek!!!

Bardzo mi?o nam poinformowa?, i? nasi klubowi przyjaciele Tomek i Natalia na dniach zostali szcz?sliwymi rodzicami ma?ego Mateuszka!
Add a comment

Więcej…

W imieniu Klubu Gier Przygodowych "Twierdza" oraz Klubu Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza" serdecznie zapraszam na cotygodniowe zaj?cia i spotkania przy grach towarzyskich w Staromiejskim Domu Kultury.
We wrze?niu:
- wtorek w godz. 19.00 - 22.00 (gry bitewne)
- sobota w godz. 9.00 - 16.00 (gry planszowe i bitewne)
- niedziela w godz. 11.00 - 17.00 (gry planszowe, bitewne)
W pa?dzierniku z racji na prowadzone prace remontowe w SDK godziny zaj?? mog? ulec zmianie, o czym b?dziemy informowa? na bie??co.
Polecam:
Add a comment

Wszystkiego najlepszego M?odej Parze!

Z okazji ?lubu ojca-za?o?yciela Klubu Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza", Sta?ka "Dwalthrima", z wybrank? swojego serca Agnieszk?, sk?adamy M?odej Parze najserdeczniejsze ?yczenia wszelkiej pomy?lno?ci, rado?ci i szcz??cia na nowej drodze ?ycia :)!
one ring wedding
Add a comment
Więcej artykułów…

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Logowanie