O Klubie

Opis Klubu

Klub Gier Bitewnych D?bowa Tarcza zrzesza mi?o?nikw gier bitewnych, strategicznych i logicznych. Za cel postawili?my sobie stworzenie przestrzeni dla osb szukaj?cych oderwania od codzienno?ci i relaksu w grach towarzyskich.
Specjalizujemy si? w grach bitewnych ma?ego formatu (z ang. Skirmish Games), w ktrych ka?dy z graczy prowadzi niewielk? dru?yn? lub oddzia? ku zwyci?stwu. W trakcie cyklicznych, cotygodniowych spotka? gramy w systemy fantasy jak i science fiction. Obecnie skupili?my si? g?wnie na tytu?ach takich jak: "Mordheim", "Kill Team", "Frostgrave", "Gorkamorka" i "Space Hulk". Nieustannie testujemy i wprowadzamy nowe gry.
W ka?dy wtorkowy wieczr, oraz weekendowe popo?udnia odbywaj? si? spotkania, w ktrych uczestnicz? zarwno nowi, dopiero ucz?cy si? gracze, jak i zwyci?zcy wielu turniejw. Preferujemy tryb kampanii, ktra oferuje wi?cej rado?ci z gry ni? pojedyncze bitwy. Rozgrywali?my zarwno kampanie krtkie, jak i d?u?sze, trwaj?ce nawet po kilka miesi?cy. Do gry mo?na jednak do??czy? w ka?dym momencie, niezale?nie od stopnia zaawansowania kampanii i umiej?tno?ci gracza. Osoby, ktre nie posiadaj? swoich figurek i podr?cznikw z zasadami, mog? liczy? zawsze na pomoc innych graczy.
We wsp?pracy z klubem Twierdza dzia?aj?cym w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie organizujemy turnieje gry Mordheim b?d?ce obecnie w Polsce ewenementem, je?li chodzi o regularno?? i frekwencj?. Posiadamy sta?ych sponsorw, dzi?ki ktrym ?aden uczestnik turnieju nie wraca do domu z pustymi r?kami. Staramy si? zawsze zachowa? mi?? atmosfer? i k?adziemy nacisk na kultur? gry nawet podczas bardzo emocjonuj?cych potyczek.
Jeste?my tak?e zapalonymi hobbystami nasz? pasj? jest malowanie figurek, tworzenie nowych makiet i renowacja starych. Nasze zasoby makietowe wci?? rosn? i sprawiaj?, ?e zarwno zwyk?a gra, jak i turniejowa potyczka nabieraj? wyj?tkowego klimatu. Zacz?li?my tak?e tworzy? kolekcj? wsplnych klubowych figurek g?wnie potworw i bohaterw specjalnych - ktra ma za zadanie u?atwi? i ubarwi? rozgrywki w klubie.
Add a comment

Czas i miejsce spotka?

{jcomments off}
Spotkania Klubu Gier Bitewnych D?bowa Tarcza
odbywaj? si? w nast?puj?cych terminach:
Wtorki, od godz. 19:00.
Soboty, od godz. 9:00.
Niedziele, od godz. 11:00.
i w nast?puj?cym miejscu:
Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
01-001 Warszawa
Sala Klubowa, I pi?tro
W razie w?tpliwo?ci w kwestii dojazdu polecamy serwis JakDojad?.pl.
* - Celem upewnienia si?, czy dane spotkanie nie zosta?o z jaki? przyczyn odwo?ane, zapraszamy na forum Azylium, do tematu klubowego, w ktrym umawiamy si? na cotygodniowe granie.


Staromiejski Dom Kultury (pierwszy budynek od prawej):
Staromiejski Dom Kultury
Staromiejski Dom Kultury
Add a comment

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 

Logowanie