Narracyjna kampania Mordheim w SDK (2014 r.) - pocz?tek

Jeszcze na dobre nie opad? kurz po drugiej kampanii Border Town Burning, a ju? dniu jutrzejszym w Staromiejskim Domu Kultury startuje kampania kolejna, tym razem organizowana przez Myszora, naszego nowego, pe?nego entuzjazmu, klubowego koleg?!

Jak sam tytu? artyku?u wskazuje, tym razem akcja kampanii b?dzie osadzona - tradycyjnie - w obr?bie Miasta Pot?pionych, ale o ile lokalizacja nie jest rewolucyjnym zaskoczeniem, o tyle sposb prowadzenia kampanii - narracyjno-fabularny, z udzia?em Mistrza Gry i elementami RPG, b?dzie ca?kowicie nowatorski w SDKowym zaciszu.

Wst?pne za?o?enia nowej kampanii Myszor przedstawi? jaki? czas temu w odr?bnym og?oszeniu - http://debowatarcza.vot.pl/kampanie/mordheim-nowa-kampania-w-sdk.html - od tego czasu wydarzenia potoczy?y si? dynamicznie, a wr?cz b?yskawicznie, co wiedz? zw?aszcza osoby odwiedzaj?ce regularnie forum Azylium (a w szczeglno?ci sekcj? mazowieck? tego forum).

Do kampanii wci?? mo?na si? przy??czy? - do czego zach?camy i zapraszamy - a tymczasem podajemy poni?ej kilka najwa?niejszych linkw zwi?zanych z tym nowym klubowym wydarzeniem:


Osoby zainteresowane udzia?em w kampanii zach?cam do kontaktu z Myszorem za po?rednictwem forum Azylium.

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Logowanie