Kampanie

Kampania Mordheim "W oparach Ob??du" w SDK w Warszawie

Ju? od najbli?szego wtorku w Klubie Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza" przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie rozpoczynamy krwawe zmagania w ramach kampanii Mordheim pt. "W oparach Ob??du".

Kampania b?dzie oparta na nieco innowatorskich zasadach.
Add a comment

Więcej…

...czyli letnio-jesienne D?bowej Tarczy rozgrywki w Mordheim w SDQ!
Z przyjemno?ci? og?aszamy, ?e wracamy do Mordheim, zarwno w sensie gry, jak i w sensie miejsca ;). Szczeg?y dot. nowej kampani oraz dyskusj? z ni? zwi?zan? znajdziecie w odpowiednim temacie na forum Azylium.
Tradycyjnie zapraszamy na rozgrywki w Mie?cie Pot?pionych we wtorki od 19:00 do 22:00!
Mordheim
Add a comment

Pierwsza narracyjna kampania "Kill Team" w SDK

W najbli?szy wtorek (19 kwietnia) o godz. 19:00 w Staromiejskim Domu Kultury odb?dzie si? spotkanie inauguruj?ce rozpocz?cie kampanii skirmishowej gry bitewnej "Kill Team". Ktrej realia osadzone s? w dalekiej mrocznej przysz?o?ci, gdzie poszczeglne frakcje walcz? o dominacj? i panowanie.
W trakcie spotkania omwione zostan? szczeg?y kampanii, narracja wydarze? oraz mapa. Zostan? ustalone frakcje poszczeglnych graczy, a tak?e sojusze, gdy? gracze zostan? podzieleni na dwie strony konfliktu. Dodatkowo zostan? wprowadzone specjalne zasady zach?caj?ce do malowania figurek. B?dzie te? mo?liwo?? zg?oszenia do prowadz?cego propozycje zmian w zasadach swojej frakcji.
Kill Team Listy mo?na pobiera? st?d,a je?eli w powy?szej lokalizacji nie znajdziecie swojej listy, st?d:
z kolei na Facebookowym Fanpage'u "D?bowej Tarczy" zosta? utworzony "event" kampanijny:
Zapraszamy na spotkanie i do wsplnej gry!
kill team
Add a comment

Kampania Mordheim "Spacze? dla zuchwa?ych"

Cze??!
Zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz Klubu D?bowa Tarcza do udzia?u w kampanii Mordheim pt. "SPACZE? DLA ZUCHWA?YCH".
Kampania rozpoczyna si? 13-X-2015. Spotkania odbywaj? si? we wtorki od godz. 19 w Staromiejskim Domu Kultury (Sala Klubowa, I pi?tro).
Kampania osadzona jest w realiach miasta pot?pionych oraz jego najbli?szych okolicach. B?dzie okazja do walki o dominacj? na ulicach Mordheim, a tak?e o przetrwanie w spaczonych i pe?nych niebezpiecze?stw lasach poza murami.
Zapraszam do gry i dobrej zabawy!
Add a comment

Więcej…

Letnia kampania "Mordheim" w SDK

Cze??!
Zapraszam serdecznie na wakacyjne spotkania w SDK.
W miesi?cach lipiec oraz sierpie? spotykamy si? w ka?dy wtorek w godzinach 17 - 21 w Sali Dzieci?cej (pomieszczenie na najwy?szym pi?trze w SDK), a nie jak to by?o do tej pory w Sali Klubowej.
Od wrze?nia wracamy standardowo do Sali Klubowej.

Add a comment

Więcej…

Mordheim w SDK - zapowied? kampanii "Thy Soul to Keep"!

Wakacje (rwnie? te akademickie, rozci?gni?te na wrzesie?) ju? za nami, ?ycie klubowe nabiera rozp?du i otrz?sa si? z wakacyjnego odr?twienia. Prace nad blatami trwaj?, turniej i par? innych projektw w przygotowaniu, a tymczasem coraz liczniejsi gracze pojawiaj?cy si? na wtorkowych spotkaniach domagaj? si? (i s?usznie) oficjalnej zapowiedzi kampanii. Wychodz?c naprzeciw tym oczekiwaniom, chcia?bym og?osi? start przewidzianej na dziesi?? bitew kampanii "Thy Soul to Keep" jako preludium do nadchodz?cej w niedalekiej przysz?o?ci rozbudowanej kampanii przygotowywanej w klimatach Sylvanii.
Add a comment

Więcej…

Więcej artykułów…

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Logowanie