Kampania Mordheim "W oparach Ob??du" w SDK w Warszawie

Ju? od najbli?szego wtorku w Klubie Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza" przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie rozpoczynamy krwawe zmagania w ramach kampanii Mordheim pt. "W oparach Ob??du".

Kampania b?dzie oparta na nieco innowatorskich zasadach.

Oto ich g?wny zarys:
  • miasto podzielone na obszary, z ktrych ka?dy ma swoje specyficzne w?a?ciwo?ci, zdarzenia losowe i tali? unikalnych kart eksploracji;
  • system Punktw Ob??du i d?uuuga lista mo?liwych efektw ob??du ktrych nabawi? si? mog? bohaterowie...;
  • taktyki dzia?aj?ce na podobie?stwo gry "papier-kamie?-no?yce";
  • misje specyficzne dla ka?dego rodzaju bandy;
  • pogoda wp?ywaj?ca na warunki w jakich toczy si? bitwa;
  • oraz kilka innych, mam nadziej? ciekawych, pomys?w...

Kampania b?dzie rozgrywana w 2-tygodniowych rundach tak, aby ka?dy mia? szans? stoczy? jedn? bitw? na rund? w najbardziej dogodnym dla siebie terminie (wtorki 19:00-22:00, soboty 9:00-16:00, niedziele 11:00-17:00).

Gracze, ktrzy chcieliby gra? cz??ciej, mog? wprowadzi? do kampanii dwie r?ne bandy.

A tutaj znajdziecie wszystko, co potrzebne do przygotowania rozpiski, zapoznania si? z zasadami i wzi?cia udzia?u w grze:


W imieniu Organizatorw serdecznie zapraszam Was i Waszych ma?ych, ale nieustraszonych, Poszukiwaczy Spaczenia!

Na wszelkie pytania ch?tnie odpowiem - piszcie pw. (na forum Azylium - http://azylium.vot.pl/ForumsPro/viewtopic/t=6058.html - przyp. DT)

Marcin aka Myszor


alt
Joomla SEO powered by JoomSEF