Nowa strona internetowa Klubu Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza"!

altMamy wielk? przyjemno?? og?osi? otwarcie nowej strony internetowej (czy te?, stricte rzecz ujmuj?c: bloga) Klubu Gier Bitewnych "D?bowa Tarcza"!

alt
Nowa platforma zast?puj? niniejszym dotychczasow?, star? i wys?u?on? (a ponadto niestety ju? nieaktualizowan? od jakiego? czasu) witryn? pod adresem: http://debowatarcza.vot.pl/ , ktra jednak?e nadal b?dzie publicznie dost?pna w celach archiwalnych.
Na nowej stronie startujemy z materia?em w?a?ciwie od zera, cho? nie da si? wykluczy?, ?e stopniowo - w miar? mo?liwo?ci czasowych i mocy przerobowych redaktorw strony, b?dziemy przenosi? przynajmniej co ciekawsze i co istotniejsze materia?y na niniejsz?, now? witryn?.
Ponadto, jak sugeruje i?cie krasnoludzka grafika powy?ej, chocia? strona jest ju? w du?ej mierze gotowa, nadal s? sekcje wymagaj?ce opracowania, dopracowania i wype?nienia tre?ci?. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze pewnie przez jaki? czas - prosimy o cierpliwo?? i wyrozumia?o??.
Ponadto, je?eli macie jakie? propozycje i sugestie odno?nie zarwno tre?ci, jak i formy strony, zach?camy do ich przekazywania nam, chocia?by za po?rednictwem komentarzy pod postem, b?d? bezpo?rednio do nas (zak?adka "Kontakt").
Pozdrawiamy Was serdecznie i ?yczymy przyjemnego korzystania z nowej strony naszego Klubu!

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Logowanie